ดด ด. (2022). ดด. TEST Thai-Journal Citation Index Centre (For Demonstration), 10(1). https://doi.org/10.1234/demoj.2022.219703