บทความภาษาอังกฤษ

ผู้แต่ง

  • แอดมิน ไทโจ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

DOI:

https://doi.org/10.1234/demoj.2023.240551

คำสำคัญ:

Abstract

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

References

Abstract

เผยแพร่แล้ว

2023-06-01

How to Cite

ไทโจ แ. (2023). บทความภาษาอังกฤษ. วารสารทดสอบศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ใช้ทดสอบระบบเท่านั้น), 22(3). https://doi.org/10.1234/demoj.2023.240551

ฉบับ

บท

บทความวิจัย