Ethnic Policy Model of Republic of Uzbekistan

Main Article Content

Ravshan Nazarov

Abstract

Interethnic relations in the multiethnic society of Uzbekistan are relations between ethnic groups that cover all spheres of public life. The problem is multidimensional, including issues of history and modernity, the spiritual world of the individual, culture, education, sociology, psychology, economic, political, and legal relations. There are two levels of interethnic relations. The first is the interaction of ethnic groups in the sphere of public life: politics, culture, production, science, and art. Another level is the interpersonal relationships of people of different ethnic backgrounds in labor, family, educational, and informal types of relationships.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nazarov, R. (2021). Ethnic Policy Model of Republic of Uzbekistan. National Interest, 1(3), 19–31. Retrieved from https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/NIT/article/view/240027
Section
Academic articles

References

[1] Konstituciya Respubliki Uzbekistan. St. 4, 18. (The Constitution of the Republic of Uzbekistan. Tashkent, 2021. Article 4, 18.). Tashkent, 2021. (In Russian).
[2] Zakon “O gosudarstvennom yazyke Respubliki Uzbekistan” (The Law “On the State language of the Republic of Uzbekistan”). https://lex.uz/docs/108915 Accessed: 27/03/2021 (In Russian).
[3] Zakon “O grazhdanstve Respubliki Uzbekistan” ot 13 marta 2020 g. (The Law “On citizenship of the Republic of Uzbekistan” dated March 13, 2020. 14.03.2020, No 03/20/610/0299. Access: Nacional'naya baza dannyh zakonodatel'stva (National database of legislation) 14.03.2020 g., No 03/20/610/0299 https://lex.uz/docs/4761986 (accessed: 27.03.2021) (In Russian).
[4] The decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures to radically increase the role and authority of the Uzbek language as the state language” on October 21, 2019. The national database of legislation, 22.10.2019, No 06/19/5850/3939. http://pravacheloveka.uz/m_ru/thames/104/ (accessed: 27.03.2021). (In Russian).
[5] Strategiya Dejstvij po pyati prioritetnym napravleniyam razvitiya Respubliki Uzbekistan v 2017 — 2021 godah (Action Strategy five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021) https://lex.uz/docs/3107042 (accessed: 27.03.2021).
[6] Konrad N. I. Zapad i Vostok (The West and the East). Moscow: Nauka, 1972. (In Russian).
[7] Alieva V. R., Nazarov R. R. Etnodemograficheskie processy v Respublike Uzbekistan (Etnodemographic processes in the Republic of Uzbekistan). XVIII-e Plekhanovskie chteniya (XVIII Plekhanov readings. Moscow: REA, 2005. P. 259-260. (In Russian).
[8] Ferghana Valley: the Heart of Central Asia. Ed. by S.Fr. Starr. New-York: M.E. Sharpe, 2011.
[9] Prava etnicheskih i religioznyh grupp Respubliki Uzbekistan: problemy i resheniya (Rights of ethnic and religious groups of the Republic of Uzbekistan: problems and solutions). Tashkent: NCHR, 2000. (In Russian).
[10] Mezhdunarodnaya konvenciya o likvidacii vsekh form rasovoj diskriminacii 21 dekabrya 1965 g. (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination on December 21, 1965). Dejstvuyushchee mezhdunarodnoe parvo (Current international law). Vol. 2. M., 1999. (In Russian).
[11] Nacional'nyj doklad Respubliki Uzbekistan po vypolneniyu osnovnyh polozhenij konvencii «O likvidacii vsekh form rasovoj diskriminacii» (National report of the Republic of Uzbekistan on the implementation of the main provisions of the Convention “On the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”). Tashkent, NCHR, 1999. 56 p. (In Russian).
[12] Konstituciya Respubliki Uzbekistan. St. 4, 8. (The Constitution of the Republic of Uzbekistan. Tashkent, 2021. Article 4, 8.). Tashkent, 2021. (In Russian).
[13] Zakon “Ob osnovah gosudarstvennoj nezavisimosti Respubliki Uzbekistan” (The Law “On the foundations of state independence of the Republic of Uzbekistan”) / / Konstitucionnoe pravo Respubliki Uzbekistan (Constitutional Law of the Republic of Uzbekistan). Vol. 1. T., 1995. Art. 15 (In Russian).
[14] Nacional'nyj doklad Respubliki Uzbekistan po vypolneniyu osnovnyh polozhenij konvencii “O likvidacii vsekh form rasovoj diskriminacii” (National report of the Republic of Uzbekistan on the implementation of the main provisions of the Convention “On the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”). Tashkent, NCHR, 2012. (In Russian).
[15] Mezhnacional'naya tolerantnost' v Uzbekistane: teoriya, sociologiya, praktika (Interethnic tolerance in Uzbekistan: theory, sociology, practice). Tashkent, 2004. (In Russian).
[16] Kellner-Hajnkele B., Landau Ya. Yazykovaya politika v sovremennoj Central'noj Azii: nacional'naya i etnicheskaya identichnost' i sovetskoe nasledie (Language policy in modern Central Asia: National and ethnic identity and the Soviet Legacy). Moscow: Rudomino Book Center, 2015. 319 p. (In Russian, translate from English).
[17] Limanov O., Kadyrov B. Mezhnacional'nye i mezhkonfessional'nye otnosheniya (Interethnic and interconfessional relations). Tashkent, 2006. (In Russian).
[18] Ubajdullaeva R. A. Mezhetnicheskie otnosheniya v ocenkah naseleniya Uzbekistana (Interethnic relations in the assessments of the population of Uzbekistan). Sociologicheskie issledovaniya (Sociological Studies). 2005. No. 12. (In Russian).
[19] Yakushik V. Importance of Inter-Civilizational and Intra-Civilizational Dialogue in National State Consolidation and Development. Ukrainian Policymaker, Vol. 4, 2019. P. 85-90.
[20] Nazarov R. R., Alieva V. R. Vzaimodejstvie etnicheskogo, regional'nogo i global'nogo v tradicionnyh kul'turah narodov Central'noj Azii. Civilizacii i kul'tury Central'noj Azii v edinstve i mnogoobrazii. Samarkand–Tashkent: MICAI, 2010. S. 309-313. (In Russian).
[21] Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan “O merah po dal'nejshemu sovershenstvovaniyu mezhnacional'nyh otnoshenij i druzhestvennyh svyazej s zarubezhnymi stranami” ot 19 maya 2017 g. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures for further improvement of interethnic relations and friendly relations with foreign countries” of May 19, 2017). Narodnoe slovo (newspaper). No 101 (6765). May 23, 2017. (In Russian).
[22] Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan “O merah po kardinal'nomu povysheniyu roli i avtoriteta uzbekskogo yazyka v kachestve gosudarstvennogo yazyka” ot 21 oktyabrya 2019 g. Nacional'naya baza dannyh zakonodatel'stva, 22.10.2019 g., No 06/19/5850/3939 The decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures to radically increase the role and authority of the Uzbek language as the state language” on October 21, 2019. The National database of legislation, 22.10.2019, No 06/19/5850/3939 (accessed: 27.03.2021). (In Russian).
[23] Koncepciya gosudarstvennoj politiki Respubliki Uzbekistan v sfere mezhnacional'nyh otnoshenij ot 15 noyabrya 2019 g. (The Concept of state policy of the Republic of Uzbekistan in the sphere of interethnic relations on 15 Nov 2019). Nacional'naya baza dannyh zakonodatel'stva (National database of legislation, 16.11.2019), No 06/19/5876/4029. (accessed: 27.03.2021). (In Russian).