ขอเชิญชวนนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology Academic Journal: DTAJ) (ไม่มีค่าใช้จ่ายการส่งบทความ) โดยสามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้เขียนสามารถอ่านคำแนะนำในการเตรียมบทความและดาวน์โหลดเทมเพลตได้ที่ คำแนะนำผู้เขียน (.doc) และส่งเอกสารได้ที่นี่ ส่งบทความ

กำหนดการเปิดรับบทความ

ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน  2567 :

วันนี้ - 15 สิงหาคม 2566
ฉบับที่ 14 : กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 :
วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2567