ขอเชิญชวนนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ที่สนใจ ส่งบทความวิจัย / วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology Academic Journal: DTAJ) (ไม่มีค่าใช้จ่ายการส่งบทความ) โดยสามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้เขียนสามารถอ่านคำแนะนำในการเตรียมบทความและดาวน์โหลดเทมเพลตได้ที่ คำแนะนำผู้เขียน (.doc) และส่งเอกสารได้ที่นี่ ส่งบทความ

กำหนดการตีพิมพ์บทความ
มกราคม - มิถุนายน  และ  กรกฎาคม - ธันวาคม  ของทุกปี